Croeso

Croeso i’n gwefan a diolch yn fawr am ymweld â ni.

Gobeithio bydd y wybodaeth sydd ar gael ar ein tudalennau yn rhoi i chi flas o’n cymuned fywiog ac yn eich hysbysu o beth sy’n digwydd yn ystod ein taith yn y ffydd. Fel y gwelwch o’r safle rydyn ni’n blwyf amlddiwylliannol. Mabwysiadodd y plwyf bolisi dwyieithog ac hefyd rydyn ni’r plwyf ar gyfer pobl fyddar a thrwm eu clyw yn yr archesgobaeth.

Os ydych chi wedi dewis Plwyf Sant Philip Evans yn eich cymuned eglwys, rydyn ni’n gobeithio eich bod chi’n hapus yma a byddwch chi’n rhannu eich amser a’ch talent i helpu ni i godi Teyrnas Duw yn yr ardal hon o Gaerdydd. Mae llawer o gyfleodd i ymuno â’n cymuned.

Os dyma’r tro cyntaf i chi ymweld â ni, gobeithio y byddwch chi’n gallu dod o hyd i rywbeth o ddiddordeb i chi yn ein tudalennau ni, ac bydd croeso mawr os rydych chi’n penderfynu ymweld â’r eglwys.

Os oes unrhyw gwestiwn am fywyd y plwyf wnewch chi gysylltu â ni.

YR WYTHNOS HON YN YR EGLWYS
Sadwrn 5.15 yh: Sagrafen Cymod (Cyffes)
Sadwrn 6.00 yh: Offeren
Sul 9.30 yb: Offeren (yn Gymraeg)
Sul 11.00 yb: Offeren (wedi’i harwyddo)
Llun 7.30 yb: Offeren
Mawrth 7.00 yh: Offeren
Mercher 7.30 yb: Offeren
Iau 6.00 yh: Awr Sanctaidd
Iau 7.00 yh:Offeren
Gwener 7.30 yb: Offeren
Gwener 7.30 yh: Gwasanaeth y Grawys yn Eglwys Gymunedol Pontprennau