Croeso

Croeso i’n gwefan a diolch yn fawr am ymweld â ni.

Gobeithio bydd y wybodaeth sydd ar gael ar ein tudalennau yn rhoi i chi flas o’n cymuned fywiog ac yn eich hysbysu o beth sy’n digwydd yn ystod ein taith yn y ffydd. Fel y gwelwch o’r safle rydyn ni’n blwyf amlddiwylliannol. Mabwysiadodd y plwyf bolisi dwyieithog ac hefyd rydyn ni’r plwyf ar gyfer pobl fyddar a thrwm eu clyw yn yr archesgobaeth.

Os ydych chi wedi dewis Plwyf Sant Philip Evans yn eich cymuned eglwys, rydyn ni’n gobeithio eich bod chi’n hapus yma a byddwch chi’n rhannu eich amser a’ch talent i helpu ni i godi Teyrnas Duw yn yr ardal hon o Gaerdydd. Mae llawer o gyfleodd i ymuno â’n cymuned.

Os dyma’r tro cyntaf i chi ymweld â ni, gobeithio y byddwch chi’n gallu dod o hyd i rywbeth o ddiddordeb i chi yn ein tudalennau ni, ac bydd croeso mawr os rydych chi’n penderfynu ymweld â’r eglwys.

Os oes unrhyw gwestiwn am fywyd y plwyf wnewch chi gysylltu â ni.

YR WYTHNOS HON YN YR EGLWYS

Sadwrn 5.15 yh: Sagrafen Cymod (Cyffes)
Sadwrn 6.00 yh: Offeren

Sul 9.30 yb: Offeren (yn Gymraeg)
Sul 11.00 yb: Offeren (wedi’i harwyddo)
Sul 5.30 yh: Gweddi hwyrol ac Addoli
Sul 6.30 yh: Bendith

Llun 7.30 yb: Offeren
Llun 9.00 yb: Gweddi foreol ac Addoli hyd 3 yp

Mawrth 9.00 yb: Gweddi foreol ac Addoli hyd 3 yp
Mawrth 7.30 yh: Offeren

Mercher 7.30 yb: Offeren
Mercher 9.00 yb: Gweddi foreol ac Addoli hyd 3 yp
Mercher 8.00 yh: Grŵp Gweddi dros Fywyd, ag Addoli

Iau 10.30 yb: Addoli hyd 3 yp
Iau 5.30 yh: Gweddi hwyrol ac Awr Sanctaidd
Iau 7.00 yh: Offeren

Gwener 7.30 yb: Offeren
Gwener 9.00 yb: Gweddi foreol ac Addoli hyd 3 yp